BRANDDETECTIE COMPUTERRUIMTE


Branddetectie computerruimte. Goede branddetectie in computerruimten is afhankelijk van meerdere factoren..! De factor met de meeste invloed is de wijze waarop de ICT apparatuur in de computerruimte gekoeld wordt. Op de afbeelding is er sprake van ruimtelijk werkende koeling. Hier vindt branddetectie in de computerruimte plaats aan de hand van laser aspiratie branddetectie middels aspiratiebuizen en rookaanzuig monden per serverkast. Aspiratie laser branddetectie wordt in computerruimten steeds meer als aanvullend, ter optimalisatie van de branddetectie in computerruimten, op standaard aan het plafond gemonteerde rookmelders toegepast. 


Laser branddetectie is voor computerruimten een efficiënte en kosteneffectieve branddetectie oplossing. Laser branddetectie dankzij effectieve air sampling technologie. De wijze van waarop de computerruimte gekoeld wordt is dus bepalend voor de wijze waarop branddetectie in de computerruimte plaatsvindt. Zeker niet onbelangrijk is de snelheid waarmee de gekoelde lucht naar de voorzijde van de serverracks geleidt wordt..? In die computerruimten waar veel serverapparatuur is opgesteld is de circulatie van gekoelde lucht sneller dan èèn meter per seconde. Wanneer dit in uw computerruimte ook het geval is kan de branddetectie in de computerruimte niet volstaan met enkel standaard rookmelders volgens het Bouwbesluit. Standaard optische rookmelders hebben simpelweg niet de capaciteit om in een te snelle luchtflow tijdig rookontwikkeling te detecteren. Aspiratie branddetectie in de computerruimte biedt de juiste zekerheid. Behalve goede branddetectie is de meest zekere oplossing voor het blussen van een brand in de computerruimte een automatisch blussysteem. Voor bepalen welk type blussysteem voor de brandbeveiliging in uw computerruimte meest optimaal is zijn de afmetingen en indeling het meest bepalend.


ASPIRATIESYSTEEM

BRANDDETECTIE | BLUSSING

Brand is een scheikundige reactie van een brandbare stof, ontbrandingstemperatuur en voldoende zuurstof. Wanneer èèn van deze drie elementen wordt verwijderd dooft de brand. Het doel van een automatisch blussysteem is om schade aan personen, goederen en gebouwen te beperken. Enerzijds is het van enorm groot belang om een automatische brandblussing zo snel mogelijk automatisch of via de handactivatie knop te activeren. Aan de andere kant moet het automatische blussysteem bij het blussen van een brand in een computerruimte zo min mogelijk of geen schade veroorzaken. IG55 en IG541 gasblussystemen worden in de grotere computerruimten en datacenters toegepast. Novec en FM200 gasblussystemen worden in de kleinere computerruimten toegepast. Alle vier type blussystemen dienen hetzelfde doel. Zo snel mogelijk een brand in een computerruimte beheersen en doven. Aanschaf van het juiste rookdetectie en blussysteem voor uw computerruimte is van groot belang voor het voorkomen van schade door brand. Consequenties bij uitval van computerruimte, air conditioners door snelle warmtetoename zijn onder meer gegevensverlies, productieverlies, overige financiële verliezen tot zelfs de bedrijfsreputatie.