REINIGEN COMPUTERRUIMTE


Reinigen apparatuur computerruimte periodiek noodzakelijk. Apparatuur computerruimten is 24/7 online. Stof en andere vormen van vuil in de computerruimte apparatuur is ongewenst. Door tijdige reiniging van ICT apparatuur kan brand door stofophoping in combinatie met hoge temperaturen in serverkasten in centrale computerruimten worden voorkomen. Bij reiniging van uw ICT apparatuur kunnen patchkasten en serverrack behuizingen gelijktijdig gereinigd worden. Dit kan tijdens de online bedrijfsvoering gedaan worden. Computerapparatuur mag bij computer reiniging werkzaamheden niet uitvallen. Wanneer ICT apparatuur niet op tijd gereinigd of te weinig deskundig wordt schoongemaakt kan dat desastreuze gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben. Zorg dat computerapparatuur binnen uw computerruimte (en bedrijf) periodiek wordt gereinigd. Vergeet hierbij vooral niet de UPS in de computerruimte.


VERHOOGDE VLOER

Behalve reinigen van ICT apparatuur moet ook de ruimte onder de verhoogde-vloer aan een grondige reiniging onderworpen worden. De ruimte onder een verhoogde vloer in een datacenter of andere ICT ruimte herbergt vaak een aanzienlijke hoeveelheid stof en gruis. Wordt de computerapparatuur in uw datacenter of computerruimte via een downflow ICT koelsysteem gekoeld dan kan het stof vanonder de verhoogde vloer in de luchtcirculatie terecht komen en de 24/7 online bedrijfsvoering verstoren. Het is van groot belang de computerruimte tijdig van stof en vuil te ontdoen. Warmte ophoping en stof zijn vaak de oorzaak van brand in ICT apparatuur, ICT kasten en ICT ruimten. 


Reinigen van ICT apparatuur vindt vaak na een verhuizing, verbouwing of optimalisatie plaats. Er is dan veel stof en gruis losgekomen. Dit vuil moet zo snel mogelijk uit de computerruimte verwijderd worden om te voor komen dat het in de ICT apparatuur terecht komt. Wij verzorgen deskundig reinigen van ICT apparatuur in computerruimten omdat wij weten wat 24/7 online betekent. Tijdens het reinigen van ICT apparatuur ondervindt uw dagelijkse ICT bedrijfsvoering weinig tot geen hinder. Tijdens het reinigen van de apparatuur in de computerruimte en kantoor ruimten wordt er nauwkeurig gewerkt. Neem het reinigen van ICT apparatuur in het Business Continuity Plan op. In dit ICT plan worden vooral dreigingen vermeldt die de ICT bedrijfsvoering ernstig in gevaar kunnen brengen.


BUSINESS CONTINUITY PLAN

Het Business Continuity Plan omvat een draaiboek dat geldt gedurende een rampscenario. Het is een implementatie plan waarin beschreven staat welke maatregelen er tijdens normale ICT bedrijfsvoering noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het draaiboek tijdens een calamiteit werkt. Bijvoorbeeld een uitwijkvoorziening voor ICT systemen. Nadat de voor de betreffende ICT organisatie geldende calamiteiten in kaart zijn gebracht worden de voorgestelde maatregelen aan de directie of bestuur ter goedkeuring overgedragen. Compleet met inschatting van ernst en beoordeling of actie echt vereist is. Als een directie de ernst van een ICT bedreiging lager inschaalt en oordeelt dat er geen actie nodig is dan accepteert de directie de omschreven risico's. Een van de voor te stellen maatregelen voor het voorkomen van brand in ICT ruimten is nog betere rookdetectie in combinatie met een automatisch blussysteem. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb