ROOM IN ROOM COMPUTERRUIMTE


Uitval van ICT apparatuur moet worden voorkomen. Door het hart van uw ICT en netwerk infrastructuur in een optimaal beschermde brand- en hittewerende, rook- en waterdichte afgesloten server ruimte onder de brengen stelt u de bedrijfscontinuïteit binnen uw organisatie zeker. U streeft voor uw ICT bedrijfsprocessen naar de meest optimale continuïteitsbeveiliging tegen een verantwoorde investering. Investeren in ICT beveiliging doet u niet dagelijks. Het is belangrijk dat u met een betrouwbaar onafhankelijk advies goed wordt geholpen. Door onze werkwijze en fabrikanten als partners worden computerruimten schaalbaar toekomstgericht gebouwd.


DOWNTIME COMPUTERRUIMTE BIJ BRAND

Een uptime van 99,99 % brengt een downtime tot 53 minuten per jaar. 99,9999 % een downtime tot 32 seconden per jaar. Brand is de dreiging voor iedere computerruimte. Beheerders van computerruimten zijn zich van dit gevaar bewust want vrijwel alle computerruimten worden met rookdetectie-systemen en automatische-blusinstallaties uitgerust. Wat men zich vaak niet realiseert is dat slechts 30% van de branden in gebouwen ontstaat in de computerruimte zelf echter 70% van al de branden komt van buiten de computerruimte. De room-in-room computerruimte is in twee varianten verkrijgbaar. Namelijk in 90 of 60 minuten brandwerendheid. Naast bescherming tegen brand dient een computerruimte vooral beschermd te worden tegen te hoge temperaturen. Bij brand in een gebouw loopt de omgevingstemperatuur buiten de computerruimte op tot 1100 graden terwijl de hardware in de serverruimte temperaturen boven de 70 graden niet kunnen verdragen. Voorkomen dus, dat brand de computerruimte bereikt. Vergeet bij brand niet de door bluswater ontstane blusschade. Bluswater maakt geen onderscheid tussen de kantine of de computerruimte waar het voortbestaan van uw bedrijf ligt opgeslagen.


KENMERKEN ROOM-IN-ROOM COMPUTERRUIMTE:

Het modulaire wanden en vloerenconcept wordt als maatwerk ontworpen. Net als de toegangsdeur en overdrukrooster welke volledig op elkaar worden afgestemd. Het uitgangspunt bij dit ontwerp is de eis dat de deur en het overdrukluik niet de zwakke plekken mogen zijn en dus dezelfde bescherming dienen te bieden als de bouwkundige ruimte zelf.  Wij bieden een overdrukluik dat dezelfde hoge bescherming biedt aan uw kostbare IT omgeving als de wanden van de room in room. Het overdrukluik is een actief component in combinatie met het blusgassysteem. Met het overdrukluik beschikt u over een waterdichte en rookwerend oplossing voor het afblazen van overdruk welke ontstaat bij gasblussing. Na het bouwen van de computerruimte wordt door een onafhankelijke instantie gecertificeerd waarbij brandvoortplanting en integriteit de criteria in deze test vormen. Een standaard uitgevoerde ruimte van ongeveer 50m2 is in enkele werkdagen gereed. Naast de zeer snelle realisatie beschikt de ruimte over alle eigenschappen die noodzakelijk zijn voor een functionele computerruimte. Toepassingen zijn te vinden in: MKB, ISP, bouw, industrie, cleanroom, archieven, musea, food, media en datacenters.

Maak jouw eigen website met JouwWeb