AVG | ADVIES COMPUTERRUIMTE


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing..! Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens. De Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats. Echter ook telefoonnummers en de postcodes met huisnummers, e-mailadressen en bedrijfsgegevens zijn vertrouwelijke gegevens. Er dient hierom aan de voor waarden binnen de AVG regelgeving te worden voldaan. Hieromtrent hebben wij het stappenplan gegevensverwerking van de Overheid doorlopen om bescherming persoonsgegevens te borgen.


AVG | LEVERING VAN MATERIALEN

Vanuit onze dienstverlening leveren wij computerruimte disciplines rechtstreeks aan klanten. Levering van bijvoorbeeld een verhoogde-vloer, blussysteem of andere artikelen vindt voor veelal rechtstreeks vanaf de fabriek plaats. Hieromtrent hebben wij vanuit Advies Computerruimte verwerkersovereenkomsten met toeleveranciers. Deze bedrijven dienen zich net als Advies Computerruimte aan de bepalingen binnen de AVG gegevensverwerking richtlijnen te houden. Komt tot uiting, op welke wijze dan ook, dat personen niet werkzaam bij Advies Computerruimte gegevens gebruiken of misbruiken dan wordt opgetreden.


AVG | UITVOERING INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN

Bij het verrichtten van installatie werkzaamheden worden rapportages opgemaakt. Ook deze rapportages bevatten vertrouwelijk gegevens. Ook rapportages vanuit installatie en montage werkzaamheden worden achter slot en grendel opgeborgen. Distributie van rapportages vinden enkel plaats tussen leverancier en door opdrachtgever aangewezen perso(o)n(en). Komt tot uiting dat (een) pers(o)n(en) zich niet aan de AVG regelgeving houden dan wordt er opgetreden. 


AVG | GEGEVENOPSLAG

Bedrijven zijn o.a. voor de Belastingdienst en overige toezichthoudende instanties verplicht om de administratie met persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Omdat wij in datagevoelige en bedrijfskritische ruimten werkzaamheden uitvoeren was er reeds in de nodige beveiligingsmaatregelen voorzien. Ook met betrekking tot de hosting provider(s) waar ons Internet en communicatie platform door wordt gehost. De gegevensverwerkende server apparatuur staat bij het hosting bedrijf opgesteld in zwaar beveiligde computerruimten zodat u er zeker van bent dat alles in het werk wordt gesteld om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Met het oog op de berichten vanuit de media, door wereldwijde inbreuk in ICT netwerken door computerhacks blijkt dit absoluut noodzakelijk. Onze klanten zijn immers partners en downtime moet worden voorkomen..! Neem bij vragen omtrent AVG gerust contact op.

Maak jouw eigen website met JouwWeb