COMPUTERRUIMTE ONTWERPEN..?


Het maken van een computerruimte ontwerp ontstaat vanuit optimalisatie of noodzaak. Het kan zijn dat u een computerruimte wilt bouwen, uitbreiden, optimaliseren of verhuizen. Wij bieden u maatwerk ondersteuning. Het beheer van een computerruimte en de apparatuur daarin is mensenwerk. ICT beheer wordt prettiger ervaren wanneer de computerruimte overzichtelijk is, van de juiste verlichting en serverracks is voorzien en op de juiste wijze wordt gekoeld. Bij het ontwerpen en inrichten van computerruimten komen meerdere vakgebieden samen. Niet alleen voor leveranciers maar ook voor uw organisatie zelf. De ICT en Facilitaire afdeling dienen op èèn lijn te komen. Het is belangrijk om bij ophanden zijnde ingrijpende wijzigingen de bedrijfsvoering af te stemmen. 


PLAN VAN EISEN | PVE

Het maken van een computerruimte ontwerp maakt gelijk inzichtelijk in welk tijdsbestek uw computerruimte project afgerond kan zijn. Wij ondersteunen u met een toekomstbestendig computerruimte ontwerp met de focus op de laagst mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) en maximaal te behalen Return On Investment (ROI). Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van computerruimte advies rapporten, het Programma van Eisen (PvE - tbv certificering) en met het inrichten van de centrale computerruimte zelf. Naar wens maken wij een compleet maatwerk computerruimte ontwerp waarbij elektrotechnische installatie, noodstroom, branddetectie, kabeldoorvoeren, bouwkunde, koeling, computervloer, blussysteem. Bij het maken van een ontwerp gaan wij uit van uw wensen en eisen waarbij een belangrijk uitgangspunt de noodzakelijke gewenste beschikbaarheid van uw computerruimte is. In het ontwerp houden wij rekening met trends, ontwikkelingen en toekomstgerichte schaalbaarheid en flexibiliteit. 


THERMOGRAFISCHE METING

Brand is èèn van de voornaamste bedreigingen voor elke computerruimte..! In de Benelux worden circa 30.000 branden in gebouwen geregistreerd. Door periodiek in de computerruimte een thermografische-meting uit te houdt u eventuele brandrisico's goed in het zicht. Slechte contacten en verbindingen kunnen tot brand leiden. Thermografie is het met behulp van een infrarood camera fotograferen van niet zichtbare warmtebronnen die schade kunnen veroorzaken in elektrische installaties en waardoor ook het energieverbruik ongemerkt wordt verhoogd. De prijs voor het uitvoeren van een thermografische meting valt in het niet bij de informatie die de meting genereert. Op de afbeelding hiernaast ziet u de gemiddelde verdeling van stroomverbruik per discipline.