NETSPANNING KWALITEIT ANALYSE


Netspanning kwaliteit analyse. Doel van het uitvoeren van een netspanning kwaliteit analyse is om een indruk te krijgen wat de toestand is van de kwaliteit van de netspanning van UPS systeem, computerruimte groepenkast of de stroomverdeelkast in bedrijfsgebouwen. Tijdens netanalyse meting wordt gemeten wat de huidige belasting per groep is en of er scheve belastingen zijn. Zijn er vreemde inschakelverschijnselen waardoor er telkens een groep uitvalt? Is er sprake van harmonische vervorming waardoor de weergave van spanning op het display van een UPS systeem niet reëel is omdat er ongewenste spanning over de 0-fase loopt? Hebt u inzichtelijk of uw netvoeding optimaal rendeert en niet onnodig teveel spanning verbruikt? Jaarlijks kunt u hierop besparen. Met een periodieke netanalyse weet u hoeveel belasting er per groep is aangesloten waardoor voorkomen kan worden dat individuele groepen niet overbelast raken en uitval van bijvoorbeeld preferente kritisch belangrijke bedrijfsprocessen in een computerruimte of datacenter voorkomen wordt. Netspanning kwaliteit analyse opdracht laten uitvoeren?


METING HOOFDAANSLUITING

De investering voor een netanalyse meting op de hoofdaansluiting is afhankelijk van vermogens waarbij wij adviseren om gelijktijdig een thermografische meting te laten uitvoeren. Een netanalyse controle meting op de hoofdaansluiting bestaat uit het controleren van: transformator 630 kVA, spanning 400/230 V hoofdzekeringen, hoofdschakelaar en afgaande groepen. Voor het testen en het uitvoeren van onderhoud aan centrale ICT en industriële omgevingen dient er ook met een bepaalde regelmatigheid een vermogenscheck uitgevoerd te worden. Door uitvoering van deze analyses worden de belangrijkste parameters ten aanzien van de kwaliteit van het elektrische net goed in beeld gebracht. Tijdens de analyse worden verschillende parameters berekent en vergeleken volgens internationale standaarden EN50160 en IEC6100. Te denken valt aan controle van: arbeidsfactor, spanningsafname, het stroomverbruik, aanwezig schijnbaar vermogen, het opgenomen vermogen, onverhoopt blindvermogen, afname van energie, frequentie en ook harmonische vervorming.


KWALITEIT NETSPANNING

U als klant van het energiebedrijf mag van de leverancier verwachten dat er een kwalitatief goede netspanning wordt geleverd. De nominale spanning voor openbare laagspanningsnetten is 230 Volt. Volgens de EN 50160 mag de geleverde netspanning niet meer dan +6% en -10% afwijken van de nominale spanning. Deze voorwaarde resulteert in een netspanning die gesteld varieert tussen 207V en 244V. Naast langzame spanningsvariaties die vallen binnen het aspect spanningsniveau zijn er ook snelle spanningsvariaties. Blindvermogen ontstaat wanneer in een draaistroomnet een niet ohmse belasting (inductief en capacitief) zoals motoren of transformatoren zijn aangesloten. Door deze belasting ontstaat er faseverschuiving tussen stroom en spanning, waardoor slechts een deel van het totale vermogen bruikbaar is. Schijnvermogen is het schijnbaar opgenomen vermogen gebaseerd op gemeten stroom inclusief blindstroom.