KOELING COMPUTERRUIMTE | TIPS


Ook in computerruimten zijn kostenbesparende en energiebesparende maatregelen te nemen. Heeft u meerdere ICT serverracks tegenover elkaar staan? Dan kunt u de koude gangen (= voorzijde serverracks) functioneler benutten door er een kunststof dakpaneel overheen te plaatsen en aan de kopse kanten van de koude gang schuifdeuren te plaatsen. Hierdoor kan de dure gekoelde koude lucht niet meer worden vermengd met de warme lucht. Op deze wijze verbetert u de routatie van gekoelde lucht naar apparatuur. ICT apparatuur dat in een te warme computerruimte staat opgesteld slijt sneller en zal eerder vervangen dienen te worden. Vooral batterijen van UPS systemen raken eerder op. Plaatsing van systeemplafond in de vorm van een paneel en (schuif)deuren is een zeer efficiënte energiekosten besparende oplossing. 


KOUDE - WARME GANG CONCEPT

Is het koude - warme gang koelprincipe in uw computerruimte reeds van toepassing..? Dan is het zaak om periodiek na te gaan of het zich nog in een optimale toestand bevindt? Het is mogelijk dat er in de afgelopen periode wijzigingen hebben plaatsgevonden. Er kunnen namelijk luchtdoorlatende vloerroosters in de warme gangen zijn neergelegd wat het ICT koelrendement niet ten goede komt. Verlies van gekoelde lucht of het verkeerd routeren van gekoelde lucht kan worden getraceerd door het uitvoeren van een thermografische analyse. Met thermografische analyse zijn te warme plaatsen in serverracks, computerruimte, datacenter vrij snel achterhaald. De thermografische analyse voeren wij uit met een warmtebeeld camera. Hiernaast kunt u voorkomen dat de dure gekoelde lucht via het plafond, wanden of lege HE plekken uit serverracks ontsnapt. Dicht kabeldoorvoeren met borsteldoorvoeren en plaats in serverracks op de lege HE blindplaten.


GLASFOLIE COMPUTERRUIMTE

Voor het bereiken van een constante temperatuur in een computerruimte of datacenter worden vaak de ramen vergeten. In de zomer heeft de warmtestraling van de zon grote invloed op de temperatuur in een computerruimte. Met name als de computerruimte aan de zonkant is gesitueerd. Speciaal ontwikkelde warmtewerende folies houden tot circa 80% van de zonnewarmte buiten. De zonnewarmte die nog via de ramen van de computerruimte binnenkomt wordt zo geminimaliseerd. Met deze glasfolie op de ramen van computerruimten en datacenters is niet alleen een betere constante temperatuur te bereiken. Een bijkomend voordeel is dat de ruimte minder gekoeld te worden waardoor u energiekosten bespaart.  

Maak jouw eigen website met JouwWeb