COMPUTERRUIMTE » BLUSSYSTEEM » FILM ACTIVATIE BLUSSYSTEEM

FILM ACTIVATIE BLUSSYSTEEM


FILM LINKS - onderstaand ziet u de werking van een gasblussysteem in een computerruimte. Op de film links wordt het activeren van het brandblussysteem in werking gezet na rookdetectie door de rookmelders aan het plafond en tevens door het laser aspiratie rookdetectie systeem welke bovenop het downflow computerruimte koelsysteem is gemonteerd. Door de rookontwikkeling in de computerruimte vindt er dus een twee systeem afhankelijke rookdetectie plaats (nl. rookmelders aan het plafond en aspiratie rookdetectie). Met deze wijze van rookdetectie vindt er een terechte activatie van het gasblussysteem plaats. FILM MIDDEN - in het midden ziet u de wijze waarop het met Novec gevulde gasblussysteem in werking treedt. Rookdetectie vindt plaats aan de hand van punt rookmelders welke zich aan het plafond in de computerruimte bevinden. Wanneer er twee rookmelders van twee separate lussen in alarm komen wordt het Novec gasblussysteem geactiveerd. U ziet dat het blusgas afblaasleidingnetwerk uitgebalanceerd is ontworpen en gemonteerd..! Dit is uiterst belangrijk omdat Novec blusgas binnen tien seconden in iedere hoek van de computerruimte dient te zijn. Een andere vereiste bij het ontwerp van een gasblussysteem is dat een computerruimte voldoende lucht- en gasdicht is. Het blusgas moet namelijk (voorschrift) minstens tien minuten in de ruimte stand houden. Ieder gasblussysteem is geschikt voor automatische brandblussing in een computerruimte met verhoogde vloer of verlaagd plafond. Het enige nadeel wat er bij komt kijken is dat het blussysteem qua aanschafkosten er duurder op wordt omdat er simpelweg meer rookmelders, leidingwerk, blusnozzles en ook meer montagetijd nodig is. Ons advies luidt om, indien dit in uw computerruimte mogelijk is, de verlaagde plafonds te verwijderen.


FILM RECHTS - activatie van een FM200 blussysteem in een bemande meldkamer. Op deze film is te zien dat er zich nog personen tijdens de activatie in de ruimte bevinden. Wij raden dit preventief af. FM200 blusgas is een licht chemisch blusgas en blijft gedurende 36 jaar in de atmosfeer voordat het zich volledig heeft afgebroken. Ook hier is er sprake van een uitgebalanceerd ontworpen en gemonteerd blussysteem. U ziet dat er rondom de meldkamer zich veel beglazing in de gevel bevindt. Zowel FM200 als NOVEC gasblussystemen blussen brand met een veel lagere blusdruk dan bij de hogedruk blussystemen zoals bij IG55 ( argon ) en IG541 ( Inergen ) ruimteblussystemen. IG55 en IG541 vergen meerdere bouwkundige oplossingen zoals overdrukluiken in de wanden. 


Informatie blussystemen computerruimte? Neem gerust contact op.

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb