COMPUTERRUIMTE » BRANDBLUSSER » BRANDBLUSSERS RONDOM COMPUTERRUIMTE

BRANDBLUSSER BEDRIJFSPAND


De brandbeveiliging rondom de computerruimte in een bedrijfspand vormt de eerste beveiligingsschil. 75% van alle branden in bedrijfsgebouwen begint in bedrijfsruimten en bedreigen de computerruimte. Het advies is om de juiste brandblussers in de juiste hoeveelheid op strategische plaatsen in uw bedrijfsgebouw aanwezig te hebben. De conditie van de brandblussers in uw bedrijfsgebouw wordt meestal door de afdeling faciliteiten bewaakt. Deze afdeling houdt zich dagelijks bezig met het optimaliseren van de brand veiligheid activiteiten ten behoeve van het primaire bedrijfsproces. De brandveiligheid in een bedrijfsgebouw is net zo sterk als de zwakste schakel. Beheerders van gebouwen zijn geholpen met duurzame kostenbesparende gebouwgebonden oplossingen. Wij bieden in het segment van kostenbesparende producten goedkopere conventionele poeder en schuim brandblussers zoals de wettelijk voor bedrijven voorgeschreven 6-liter-schuimblussers (en 6-kilo-poeder brandblussers). Wij raden het af om poederblussers in kantoorruimten op te hangen. Blussen met poeder geeft enorme gevolgschade. Naast 6 liter schuimblussers bieden wij u als beheerder van budgetten de erkende sprayblussers voor kantoorruimten die geen onderhoud nodig hebben.  


Een conventionele brandblusser ( in gebouwen de 6-liter-schuim brandblusser ) mag conform regelgeving slechts 20 jaar gebruikt worden. In deze 20 jaar wordt de blusstof van iedere 6 liter schuimblusser meerdere keren vervangen worden er onderdelen vervangen en worden er jaarlijkse onderhoud kosten in rekening gebracht. U bent hierdoor mogelijk weer genoodzaakt om onverwacht extra budget uit te geven. Deze onverwachte onderhoud uitgaven kunt u voorkomen door de kostenbesparende sprayblusser online te kopen. Overleg dit met uw brandverzekering. Brandweer, NCP, Kiwa en diverse verzekeraars staan achter de door de Nederlandse Overheid erkende spray schuim brandblusser. De erkende schuim spray brandblusser is een onderhoudsvrije brandblusser met een Total Cost of Ownership van  circa € 8.00 per jaar. Dit is inclusief aanschaf en exclusief B.T.W. De blustijd van de sprayblusser kantoor is nagenoeg identiek aan die van een conventionele 9.28 kilo wegende 6-liter-schuimblusser. Bij het kopen van sprayblussers voor kantoorruimten bespaart u op het uitgeven van onderhoud budgetten. De sprayblusser kantoor is geschikt in brandklasse A, B en F ( vet ) en op elektriciteit tot 1000 volt.


De brandblusser voor computerruimten is de 5-kg-koolzuurgasblusser. Koolzuurgasblussers worden ook wel Co2 blussers genoemd. Co2 is veilig voor het blussen op onder spanning staande elektrische apparatuur. Co2 is een schoon blusmiddel. Ons computerruimte advies aangaande brandblussers is om minstens èèn 5 kilo Co2 brand blusser in de computerruimte plus èèn 5 kilo Co2 brandblusser direct buiten de computerruimte op te hangen.


 Brandblussers kantoor en bedrijfsgebouw kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.