RISICO ANALYSE COMPUTERRUIMTE


Risico analyse computerruimte. Hoe wateroverlast, branddoorslag in computerruimte voorkomen? Een ICT risico analyse bevat alle mogelijke dreigingen welke tot uitval van ICT apparatuur zou kunnen leiden. Een juiste coördinatie van informatiebeveiliging en computerruimte zijn binnen kleine en grotere bedrijven van levensbelang. Voor nieuwe ICT huisvesting voorzieningen dient een goedkeuringsprocedure te worden opgesteld zodat u er zeker van kan zijn dat alle apparatuur in de computerruimte voldoende gekoeld wordt en dat er voldoende ruimte op de betreffende groep in de computerruimte verdeelkast beschikbaar is. Als dit vooraf niet goed wordt geregeld  kan er ineens een spanningsgroep door overbelasting uitvallen en serverapparatuur hard uitgaat. Risico analyse computerruimte?

risico-analyse-computerruimte

Gevolgen hiervan zijn hoge downtime kosten en achterstanden in werk processen. Met de computerruimte risico analyse worden ervaringen van externe deskundigen gedeeld. Dreigingen worden nog beter ingeschat en de kwaliteit van security procedures worden verder geoptimaliseerd. Implementatie van ICT informatie en computerruimte beveiliging moet onafhankelijk worden beoordeeld. Men moet er zeker van zijn dat de praktijk overeenkomt met het voorgesteld beleid en dat de maatregelen uitvoerbaar zijn en het beoogde effect hebben. De risico’s die ontstaan doordat derden toegang hebben tot ICT voorzieningen en dus ook de computerruimte hebben moeten worden bepaald en hiertegen moeten de juiste maatregelen worden genomen. Controleer als ICT beheer afdeling hoe en welke werkzaamheden er door derden in uw computerruimte zijn verricht. Wij komen in de praktijk nog wel eens tegen dat er waterdetectie units niet op de betonnen ondervloer zijn geplaatst echter op de verhoogde computervloer... Wanneer in deze situatie sprake is van een verhoogde computervloer met 60 cm hoogte kunt u wel raden dat de waterdetectie melding te laat komt en de wateroverlast niet meer te overzien is.


Beveiligingsvoorwaarden in contracten met derden die betrekking hebben op de toegang tot de centrale computerruimte van uw bedrijf of organisatie dienen uit te worden gespecificeerd. ICT voorzieningen die kritische of gevoelige activiteiten ondersteunen moeten in goede beveiligde ruimten worden ondergebracht. Op deze wijze zijn deze voorzieningen fysiek afgeschermd voor ongeautoriseerde personen, schade of storingen. Fysieke beveiliging van de computerruimte en de directe omgeving rond de computerruimte wordt bereikt door het plaatsen van een aantal barrières op verschillende punten in de organisatie. In de basis adviseren wij bouwkundige beveiliging, afsluitbare serverracks, redundantie in airco en UPS systemen, extra groepen in de ICT ruimte spanningsverdeelkast en niet te vergeten een juiste verlichting op de juiste plaats. Computerruimten moeten beter zijn beveiligd dan andere ruimten. Er moet rekening worden gehouden met dreigingen als schade door brand, explosie, wateroverlast of traceerbare sabotage.