COMPUTER REINIGINGSBEDRIJF


Computer schoonmaken is specialisten werk. Servers en computerapparatuur in computerruimten zijn immers 24/7 online en iedere interruptie is niet gewenst. Bij het schoonmaken van computers vindt ook het reinigen van patchkasten en serverracks plaats zodat schoongemaakte servers in een stofvrije patchkast of serverrack kan worden teruggeplaatst. Indien het schoonmaken van de computerapparatuur niet van toepassing is kunnen wij tijdens in bedrijf zijnde ICT omgevingen naar wens de behuizing van de computerapparatuur schoonmaken. De ICT apparatuur mag ook tijdens de computer reiniging werkzaamheden absoluut niet uitvallen. Echter het niet of te weinig deskundig schoonmaken van de computerruimte kan desastreuze gevolgen hebben voor uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaarlijke plekken in patchkasten door stof in combinatie met hotspots.


Computer schoonmaak specialisten reinigen ook de computervloer grondig. Naar wens en afspraak kunnen de deuren van de serverracks en de ventilatoren van servers stofvrij worden gemaakt. Er wordt met werkmiddelen gewerkt die voor het werken in computerruimten verantwoord zijn. De verhoogde vloer kan van een beschermlaag worden voorzien welke voldoet aan de norm voor ESD. U zult zich verbazen echter de ruimten onder computervloeren worden niet standaard gereinigd terwijl de ruimte onder de computervloer het meest stof herbergt. Juist op die plaatsen waar u het niet verwacht vindt u grote plukken stof welke de gewenste koude lucht circulatie verstoren. Stof en warmte geleiding - straling zijn vaak de bron voor het ontstaan van brand in computerruimten.  


Een computerruimte schoonmaken vindt vaak na een verhuizing, verbouwing of aanpassing plaats. Er is dan veel stof en gruis vrijgekomen. Dit vuil moet zo snel mogelijk uit de computerruimte verwijderd worden om te voor komen dat het in uw kostbare computerruimte apparatuur terecht komt. Wij verzorgen het deskundig reinigen van computerruimten en datacenters omdat wij weten wat de computerruimte voor uw bedrijf betekent. Van de schoonmaak werkzaamheden in de computerruimte zult u weinig tot geen hinder ondervinden. Tijdens de reiniging van de computerruimte wordt er zeer zorgvuldig en nauwkeurig gewerkt. Neem het schoonmaken van de computerruimte in het Business Continuity Plan op. In dit ICT plan worden vooral dreigingen vermeldt die de ICT bedrijfsvoering ernstig in gevaar kunnen brengen. U beschermt hiermee de ICT uptime bedrijfscontinuïteit. 


Een Business Continuity Plan moet een draaiboek opleveren dat geldt gedurende een ramp scenario. Dit is een implementatieplan waarin beschreven staat welke eenmalige en of structurele acties er in een normale ICT bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat het draaiboek tijdens een calamiteit werkt. Bijvoorbeeld een ICT uitwijkplan voor al uw ICT voorzieningen. Dit plan wordt apart opgesteld omdat veel calamiteiten zich beperken tot de ICT bedrijfsprocessen. Nadat de voor de betreffende ICT organisatie geldende calamiteiten in kaart gebracht zijn wordt dit geheel gepresenteerd aan de directie of het bestuur. Compleet met de inschatting van de ernst en beoordeling of er echt actie vereist is. Als een directie of bestuur de ernst van een dreiging lager inschaalt en zij bij ontbreking van ICT uitwijk oordeelt dat er geen actie nodig is dan accepteert de directie dit risico.


Computerruimte reinigen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb