ONTWERP COMPUTERRUIMTE


Heeft u advies ontwerp computerruimte nodig? Een computerruimte ontwerp maken ontstaat vanuit een ICT behoefte of noodzaak. Het kan zijn dat u een computerruimte wilt bouwen, uitbreiden of verhuizen. Wij bieden u een maatwerk ontwerp computerruimte. Het beheer van een centrale computerruimte en ICT apparatuur is mensenwerk. ICT beheer wordt gemotiveerd uitgevoerd wanneer de computerruimte overzichtelijk is en is voorzien van o.a. de juiste verlichting, serverracks en temperatuur in de computerruimte. Bij het ontwerpen en inrichten van computerruimten komen vele vakgebieden samen. Niet alleen voor leveranciers maar ook voor uw organisatie zelf. De ICT en Facilitaire Dienst moeten op èèn lijn zitten. Het is van groot belang om bij ophanden zijnde ingrijpende wijzigingen van computerruimten de bedrijfsvoering hier op af te stemmen. 


Het maken van een computerruimte ontwerp maakt gelijk inzichtelijk in welk tijdsbestek uw computerruimte project afgerond kan zijn. Wij ondersteunen u met een toekomstbestendig computerruimte ontwerp met de focus op de laagst mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) en maximaal te behalen Return On Investment (ROI). Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van computerruimte advies rapporten, het Programma van Eisen (PvE - tbv certificering) en met het inrichten van de centrale computerruimte zelf. Naar wens maken wij een compleet maatwerk computerruimte ontwerp waarbij elektrotechnische installatienoodstroom, branddetectie, kabeldoorvoeren, bouwkunde, koeling, computervloer, blussysteem. Bij het maken van een ontwerp gaan wij uit van uw wensen en eisen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de gewenste beschikbaarheid van uw computerruimte. Hoeveel downtime kan en wil uw organisatie accepteren. In het ontwerp computerruimte houden wij rekening met ICT trends, ontwikkelingen en toekomstgericht schaalbaarheid en flexibiliteit. Bij de inrichting van uw computerruimte wordt er gebruik gemaakt van de geldende nationale en internationale standaarden en normen.


Brand is bijvoorbeeld èèn van de voornaamste bedreigingen voor iedere computerruimte. In de Benelux worden circa 30.000 branden in gebouwen geregistreerd. Door frequent een thermografische meting uit te voeren op gebouwgebonden elektrotechnische installaties en in de computerruimte houdt u de brandrisico's onder controle. Slechte contacten en verbindingen kunnen tot brand leiden. Thermografie is het met behulp van een infra rood camera fotograferen van niet zichtbare warmtebronnen die schade kunnen veroorzaken in elektrische installaties en tevens daardoor uw energieverbruik ongemerkt verhogen. De geringe prijs voor uitvoering van een thermografische meting valt in het niet bij de informatie die de meting genereert. 


Inventarisatie computerruimte uitvoeren? Neem gerust contact op.

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.