COMPUTERRUIMTE HUREN?


Computerruimte huren? Waarom computerruimte huren? Modulaire computerruimte om computerapparatuur tegen externe gevaren als brand te beschermen. Computer en netwerk infrastructuur in èèn computerruimte onderbrengen zodat u de ICT bedrijfscontinuïteit zeker stelt en schaalbaar houdt. Omdat u met de modulaire computerruimte een maatwerk computerruimte kunt bouwen is computerruimte huren op de lange termijn misschien zelfs duurder. De modulaire computerruimte is de meest optimale continuïteitsbeveiliging voor een verantwoorde investering. Investeren doet u niet dagelijks. Brandwerende, hittewerende, rook- en waterdichte computerruimte. Bij toename ICT systemen en vermogens eenvoudig in de toekomst uitbreiden.


Computerruimte huren. Computerruimte huren is op de lange termijn in bepaalde gevallen duurder dan het bouwen van een modulaire computerruimte. Het maken van een computerruimte ontwerp maakt gelijk inzichtelijk in welk tijdsbestek het bouwen van de computerruimte afgerond is. Wij ondersteunen u met een toekomstbestendig computerruimte ontwerp met de focus op de laagst mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) en maximaal te behalen Return On Investment (ROI). Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van computerruimte advies rapporten, het Programma van Eisen (PvE - tbv certificering) en met het inrichten van de centrale computerruimte zelf. Naar wens maken wij een compleet maatwerk computerruimte ontwerp waarbij elektrotechnische installatienoodstroom, branddetectie, kabeldoorvoeren, bouwkunde, koeling, computervloer, blussysteem. Bij het maken van een ontwerp gaan wij uit van uw wensen en eisen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de gewenste beschikbaarheid van uw computerruimte. Hoeveel downtime kan en wil uw organisatie accepteren. In het computerruimte ontwerp houden wij rekening met de ICT trends, ontwikkelingen en toekomstgerichte schaalbaarheid en flexibiliteit. Bij de inrichting van uw computerruimte wordt er gebruik gemaakt van de geldende nationale en internationale standaarden en normen.


Brand is bijvoorbeeld èèn van de voornaamste bedreigingen voor iedere computerruimte. In de Benelux worden circa 30.000 branden in gebouwen geregistreerd. Door frequent een thermografische meting uit te voeren op gebouwgebonden elektrotechnische installaties en in de computerruimte houdt u de brandrisico's onder controle. Slechte contacten en verbindingen kunnen tot brand leiden. Thermografie is het met behulp van een infra rood camera fotograferen van niet zichtbare warmtebronnen die schade kunnen veroorzaken in elektrische installaties en tevens daardoor uw energieverbruik ongemerkt verhogen. De geringe prijs voor uitvoering van een thermografische meting valt in het niet bij de informatie die de meting genereert. 


Computerruimte huren of computerruimte bouwen? Neem gerust contact op.

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.