OUTSOURCEN COMPUTERRUIMTE


ICT outsourcing staat voor het uitbesteden van (gedeeltelijke) ICT processen van een organisatie aan een ISP (een datacenter, cybercenter, datahotel). Een toenemende ICT beheer complexiteit en verlaging van de total cost of ownership behoren voor bedrijven en organisaties tot de belangrijkste redenen van outsourcing. De praktijk laat zien dat outsourcing in de wereld van ICT betrekking kan hebben op totaal verschillende zaken. De overwegingen en redenen waarom bedrijven en organisaties de centrale computerruimte outsourcen vertonen daarbij grote verschillen. Globaal zijn er drie ICT gebieden waarop outsourcing van computerruimten betrekking kan hebben. ICT huisvesting (computerruimte met daarin koeling, beveiliging, ...) de ICT processen en de bedrijfsprocessen.  


Bij outsourcing van een ICT voorziening moet men denken aan het overdragen van het netwerk, het rekencentrum of de uitwijkvoorzieningen. Ook de deskundigheid zal men in dit geval willen onderbrengen bij de opdrachtnemer. Deze neemt op zijn beurt verplichtingen op zich die in termen van beschikbaarheid, capaciteit e.d. zijn vast te leggen. Bij de outsourcing van een ICT proces gaat het om de toepassing (applicatie) van een ICT voorziening. Een applicatie impliceert software en dus ook de zorg daarvoor. We komen hier dicht bij de aloude computer service. Destijds werden ICT processen al ondergebracht bij derden, met als bekent voorbeeld de salarisadministratie. Een stap verder gaat de outsourcing van een bedrijfsproces dat ondersteund wordt door een ICT proces. Hierbij dragen ondernemingen de zorg voor voorraadbeheer over aan toeleveranciers. Voorraadbeheer is een zeer intensief bedrijfsproces. Door ICT verantwoordelijkheid en ondersteuning over te dragen aan toeleveranciers bereikt men betere afstemming en lagere kosten. 


WAAROM OUTSOURCEN ?


Het meest voor de hand liggende argument om tot outsourcing van ICT over te gaan is kostenbesparing. Een goed argument en in vele gevallen ook een te realiseren doelstelling. Maar het is niet de enige overweging om over outsourcing na te denken en vaak zelfs niet het hoofdargument. Minstens zo relevant zijn de argumenten die betrekking hebben op de toenemende complexiteit van ICT beheer en de argumenten die voortkomen uit de vraag welk deel van de ICT inspanningen gerekend moet worden tot de core business van de onderneming of organisatie. De beslissing om tot outsourcing van ICT over te gaan wordt hoog in de organisatie genomen. In de overweging zijn het algemene, het financiële management en het ICT management betrokken. Als uitgangspunten worden o.a. de conditie van de reeds bestaande computerruimte en de beschikbare financiën genomen. Computerruimte items zoals koelingnoodstroomblussysteem, branddetectie, datastorage, benodigde uitbreiding en toekomstig onderhoud en noodzakelijke vervanging van ICT apparatuur worden in deze trajecten grondig doorgenomen. Er zijn 3 items die nadere bespreking verdienen. Deze zijn onder te verdelen in:

 

  • een outsourcing-traject moet vanaf het begin worden gezien als een project met alle managementimplicaties vandien.
  • de organisatie draagt in goed vertrouwen bedrijfsprocessen over aan derden en wordt afhankelijk van diensten, dit vraagt om een contract.
  • nadat het outsourcing traject met succes is doorlopen moet de interne ICT organisatie in staat zijn om outsourced processen voorzieningen te sturen. 

ICT PROJECT MANAGEMENT:


Outsourcing projecten hebben voor de meeste organisaties incidenteel karakter. Er zal dus weinig expertise worden opgebouwd in de eigen organisatie. De consequentie kan zijn dat het verstandiger is, het project management van buiten te betrekken. Hier komt bij dat de ICT-afdeling voor dit type projecten om diverse redenen juist niet de aangewezen partij is voor het project management. De belangrijkste beslissing criteria liggen immers buiten het zicht van de ICT. Bovendien is niet alleen de ICT voorziening of toepassing als zodanig in het geding, maar ook de communicatie daarover naar alle betrokkenen in de organisatie. Des te belangrijker is dan een project manager die goed op de hoogte is van de eventueel te verwachten knelpunten. De projectmanager kan voor u het kostenvergelijk tussen outsourcing en het bouwen of optimaliseren van een (nieuwe) computerruimte maken. Soms blijkt het toch voordeliger om uw computerruimte op de eigen bedrijfslocatie te handhaven. Voor computerruimte brandblussers zie de button.


Computerruimte uitwijk realiseren? Neem gerust contact op.

 

 Advies computerruimte ontwerpen, optimaliseren, bouwen en verhuizen. Brandblusser computerruimtes per IDeal kopen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb